in

Személyiségzavarok

Személyiségzavarok
Személyiségzavarok

A személyiségzavarok olyan mentális betegségtípusok, melynek jellemzője a viselkedés, gondolkodás és a hétköznapi tevékenységek egészségtelen merevsége, rögzülése. A személyiségzavaros egyén számára nehézséget jelent a különböző emberekhez és helyzetekhez való alkalmazkodás. Ez jelentős problémákat okozhat az emberi kapcsolatokban, a szociális szférában, a munkával, iskolával kapcsolatos tevékenységek során.

Egyes esetekben nem derül ki (azonnal) hogy valakinek személyiségzavara van, mivel gondolkodása és viselkedése természetesnek tűnik. A személyiségzavar sok esetben serdülőkorban, fiatal felnőttkorban kezdődik. Számos típusa van, ezek közül néhány csak idősebb korban válik nyilvánvalóvá.

Tünetek

A személyiségzavarok három nagyobb csoportba sorolhatóak azonos jellegzetességeik és tüneteik alapján. Sok esetben egy személyiségzavar-típusban másik altípus jegyei közül is jelen lehet néhány.

A csoportú személyiségzavarok

Jellemzőjük a különös, excentrikus gondolkodás és viselkedés. Ide sorolható a paranoid, a skizoid és a skizotíp személyiségzavar. A diagnózishoz nem kell minden tünetnek jelen lennie.

Paranoid személyiségzavar

 • Mindent átható bizalmatlanság, gyanakvás mások iránt
 • Nem valós hiedelem arról, hogy az illetőt mások bántani/bántalmazni akarják
 • Nem igazolt gyanú, hogy mások nem megbízhatóak, és nem lojálisak
 • Állandó bizalmatlanság és gyanakvás, hogy mások az információt az illető ellen fordítják
 • Ártatlan jelek, dolgok súlyos személyes sérelemként való értelmezése
 • Dühös reakciók minden,akár enyhébb személyes véleményre
 • Ellenszenves magatartás
 • Nem igazolt gyanú, hogy társunk, párunk nem hűséges, megcsal bennünket

Skizoid személyiségzavar

 • Személyes kapcsolatok hiánya, beszűkülése, az illető jobban szeret egyedül lenni
 • Érzelemnyilvánítás hiánya
 • Anhedonia, nem talál örömet semmiben
 • Nem képes normális szociális kapcsolatokra
 • Nem érdeklik mások dolgai, tevékenysége
 • Egyáltalán nem mutat érdeklődést a szex iránt

Skizotíp személyiségzavar

 • Furcsa ruházat, különös viselkedés, beszédmodor, viselkedés
 • Különös, szokatlan érzékelések, hallucinációk, hanghallás stb.
 • Színtelen érzelmek, nem megfelelő érzelemnyilvánítás
 • Szociális szorongás, közeli rokonokkal sem érzi jól magát az illető
 • Gyanakvás, nem megfelelő viselkedésmód mások iránt
 • Mágikus gondolkodás: az illető úgy véli, hogy képes gondolata révén másokra hatni, befolyásolni őket
 • Egyes események túlértékelés: mintha minden valami különös jelet hordozna számára

6562668

B csoportú személyiségzavarok

Ezekre jellemző a nagyon színes érzelemnyilvánítás: drámaiság, túlzott érzelmek, kiszámíthatatlan gondolkodás és cselekvés. Ide tartozik az antiszociális, a bordeline, a hisztrionikus és a narcisztikus személyiségzavar. Itt sem szükséges minden tünetnek jelen lenni a diagnózis kimondásához…

Antiszociális személyiségzavar

 • Nem érdeklik mások érzelmei, problémái
 • Gyakori hazudozás, csalás, mások átverése
 • Ismétlődő összetűzések a törvénnyel
 • Mások jogainak eltiprása
 • Agresszív, erőszakos viselkedés
 • Mások biztonságának semmibevétele
 • Impulzív viselkedés
 • Folyamatos felelőtlen viselkedés
 • Egyáltalán nem érez bűntudatot

Borderline (határeseti) típusú személyiségzavar

 • Impulzív, kockázatos viselkedésmód, pl. nem biztonságos szex, játékszenvedély, zabálásrohamok
 • Bizonytalan, törékeny önkép
 • Instabil de intenzív emberi kapcsolatok
 • Hangulatingadozás, sokszor emberi kapcsolatokból adódó stressz miatt
 • Öngyilkossági késztetés, önveszélyes cselekvések
 • Intenzív félelem az egyedülléttől, magára hagyottságtól
 • Az üresség állandó érzése
 • Gyakori dührohamok
 • Stressz okozta paranoia, gyanakvás, bizalmatlanság

Hisztrionikus személyiségzavar

 • Folyamatosan igényli hogy (csak) rá figyeljenek
 • Drámai érzelmek, szexuálisan provokáló viselkedés
 • Erős drámai hanghordozás, a véleményei hátterében kevés a tény
 • Könnyen befolyásolható
 • Gyenge, könnyen változó érzelmek
 • Külső megjelenésére igen sokat ad
 • Emberi kapcsolatok túlértékelése a realitáson túl

Narcisztikus személyiségzavar

 • Az illető úgy véli hogy fontosabb másoknál
 • Személyes fantáziák: erő, siker, attraktivitás
 • Mások szükségletei, érzelmei hidegen hagyják
 • Tehetségének eltúlzása mások előtt
 • A csodálat, imádat folyamatos elvárása
 • Arrogancia, gőgösség
 • Indokolatlanul elvárja, hogy megkülönböztetett módon bánjanak vele
 • Irigység: mások iránt ill. kölcsönösen

2902607

C típusú személyiségzavarok

Jellemzőjük a szorongás, félelem, ami áthatja a gondolkodást és viselkedést. Ide sorolható az elkerülő, a dependens és a kényszeres (obszesszív-kompulzív) személyiségzavar.

Elkerülő, védekező típusú személyiségzavar

 • Minden kritikára, elutasításra túlérzékeny
 • Önértékelési zavarok: feleslegesség, kisebbségi érzés, a valódinál rosszabb külső önkép
 • Elkerüli a más emberekkel való közös munkát, tevékenységet
 • Szociális izoláció, elzárkózás, főleg az új dolgoktól, új emberektől való idegenkedés
 • Közösségi helyzetekben, emberi kapcsolatokban fokozott szégyenérzet
 • Félelem a megszégyenüléstől, minden viselkedését nem odaillőnek érzi

Dependens személyiségzavar

 • Másokhoz való túlzott ragaszkodás, a róla való gondoskodás fokozott igénye
 • Túlzottan alázatos viselkedés
 • Önmgát nem képes ellátni, fél attól hogy magára hagyják
 • Önértékelési és önbizalomhiány, állandóan tanácsot vár másoktól, és megerősítést még a legkisebb dolgokban is
 • Egyedül nem kezdeményez új dolgokat, igen csekély önbizalommal bír
 • Félelem a vitáktól, konfliktusoktól
 • Elviseli a bántalmazást, még akkor is ha nem lenne szükségszerű
 • Azonnal szoros új kapcsolatba kezd, ha esetleg az előző véget ért, megszakadt

Kényszeres személyiségzavar (OCD, obszesszív-kompulzív viselkedés)

 • Szabályok, részletek fokozott figyelembevétele
 • Extrém pontosság, perfekcionizmus, amely működészavarhoz vezet, ha valami mégsem sikerül. (Pl. azért nem tud egy projektet befejezni, mert saját, magas elvárásainak nem tett eleget…)
 • Másokat állandóan ellenőrizni akar, képtelen feladatokat delegálni, átadni
 • Elhanyagolja a barátait és az örömszerző tevékenységeket, mert annyira csak a munkájának él…
 • Nem képes megválni az értéktelen tárgyaktól
 • Merevség, konokság
 • Erkölcsi, etikai merevség, hajlíthatatlanság
 • Fukarság, fokozott kontroll bármely pénzkiadás, költség miatt

2138962

Milyen okok állhatnak a személyiségzavarok hátterében?

 • Személyiségünk a gondolatok, érzelmek és viselkedések együttese, ez tesz valamennyiünket egyedivé. Ez befolyásolja, hogyan vélekedünk, hogyan értjük meg, és hogyan viszonyulunk a külvilághoz, de azt is, hogyan látjuk magunkat, milyen az önképünk. A személyiség születésünktől kezdődően formálódik, két fő tényező alakítja:
 • Génjeink: az örökletesség főleg a temperamentumra hat, hogy valaki intenzívebb, csendesen, melankolikusabb stb.
 • Környezeti hatások: minden, ami velünk történt, családunkkal, barátainkkal, iskola- és munkatársainkkal az évek során.
 • A személyiségzavarok általában a genetikai és környezeti hatások kombinációjából adódva alakulhatnak ki. A gének hajlamosítanak, érzékennyé tesznek egyes dolgokra, a környezeti hatások pedig provokálhatják a zavar kialakulását.

Kockázati tényezők

 • Családi halmozódás, akár a személyiségzavar, akár más mentális betegség tekintetében
 • Alacsony iskolázottság, rossz szociális és gazdasági körülmények
 • Gyermekkori bántalmazás (szóban, veréssel, szexuális visszaélés stb.)
 • Zűrzavaros családi helyzet, amit gyerekként átélt az illető
 • (Diagnosztizált) gyermekkori fejlődési zavar
 • Agyi biokémiai zavarok, anatómiai eltérések

A 2. részben: diagnózis – kezelés – amit magunk is megtehetünk

Forrás: Mayo Clinic, MSD Orvosi Kézikönyv

Szerző: Dr. Székely Gábor

Hosszú sorok a rendelőkben – Milyen lehetőségeink vannak?

Ezt üzenik nekünk az orvosok